Schauspielhaus Bonn. Premiere: 8. 4. 1990 Intendant: Prof. Peter Eschberg. Tankred Dorst, Karlos – kahle Anna. Regie: Peter Palitzsch. (Maskenfoto)

Schauspielhaus Bonn. Premiere: 8. 4. 1990
Intendant: Prof. Peter Eschberg.
Tankred Dorst, Karlos – kahle Anna.
Regie: Peter Palitzsch.
(Maskenfoto)